Úvod

Vítejte na stránkách spolku HHP Hledači historie Pardubicko z.s.

  
Kdo jsme?
Jsme především parta přátel, kterou mimo jiné spojují dva do sebe zapadající koníčky. Historie našeho kraje, naší země a hledání s detektory kovu.

Co děláme? 
 Rozhodli jsme se tento náš "koníček" pojmout trochu zodpovědněji. Dát mu určitou formu, řád a pravidla. Zároveň ukázat dalším hledačům, že to jde i jinak. Že s odborníky v oboru archeologie lze spolupracovat a že cesta k vzájemné důvěře není nemožná.

Soustředíme se na spolupráci s archeology a účastníme se jejich záchranných výzkumů a dalších podobných akcí kde respektujeme jejich pravidla.

Veškeré námi nalezené archeologické nálezy jsou předány do péče odborníků se všemi nutnými náležitostmi a odborníky jsou také zpracovány.

Naše cíle?
Našim záměrem je detektoring představit široké veřejnosti a přispět ke zlepšení celkového povědomí o něm. Ne každý totiž tuší, že hledač je i něco jiného než tichý blázen kráčející po poli s detektorem nebo člověk s cílem vše nalezené zpeněžit.

Mezi naše cíle patří již zmiňovaná spolupráce s odborníky, archeologickými ústavy a muzei. Jinými slovy podílet se na záchraně a ochraně historických artefaktů, nálezů a památek.
 Spoluprací s odborníky a organizacemi v oboru archeologie tvoříme společnou cestu poznání historie naší země a naší odměnou jsou nejen archeologické nálezy a s nimi spjaté informace, ale také dobrý pocit ze zachráněných střípků historie.

 

 

  


 

 

Zajímá vás co nám hledání s detektorem kovu přináší? A chcete si vyzkoušet být na chvíli hledačem?

Chcete vědět jaké má tento koníček úskalí a pravidla? Nebo si chcete popovídat o nálezech či vyzkoušet si naši techniku?

Zastavte se u našeho stánku v Retroměstečku, které se koná ve dnech 23.-24.září v areálu bývalých kasáren T. G. Masaryka v Pardubicích. Budeme se na vás i na vaše ratolesti těšit.


Co je to vůbec Retroměstečko??

Retroměstečko je obrovská rodina hasičů, záchranářů, bezpečnostních složek, fandů ČSLA a její techniky, auto - moto veteránů, příznivců (nejen) vojenského letectví a mnoho dalších. A my jsme moc rádi, že do této rodiny patříme.

Více o Retroměstečku


Těšíme se na vaši účast!

 

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

Naše příspěvky z minulých ročníků z Retroměstečka

 


 

Aktuality

 Archeolog vs. detektorář aneb – je možná spolupráce ? Článek našeho kolegy Koika.


 Tak, a je to za námi. V sobotu 7. 5.2016 proběhlo dlouho  očekávané předání nového invalidního vozíku našemu  kolegovi a kamarádovi Vláďovi. 

 

 Dne 20.2.2016 se dostavil spolek HHP ve spolupráci s  regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě a hejtmanem  Pardubického kraje JUDR. Martinem Netolickým na místo,....

 

  Dne 6.2.2016 proběhla na území města Chvaletice společně s  městskou policií preventivní kontrola dětských  hřišť a  pískovišť za pomoci detektorů kovů....

 

 V létě 2015 byl při detektorovém průzkumu svazku  úvozových  cest ve zvedajícím se zalesněném svahu Železných  hor nad  nejmenovanou obcí, který prováděl spolek HHP  Hledači  historie Pardubicko z.s., nalezen soubor 19  stříbrných mincí z  horizontu druhé poloviny 16. století....

 

 Detektorová prospekce obory zámku Kunštát.
 Malý sestřih momentek z naprosto úžasného víkendu, kterého  se zúčastnili spolky AM, HHP a HHB.
...

 

 V říjnu 2015 se spolek HHP zúčastnil velmi vydařené akce  "Retroměstečko", která se konala v Pardubických  bývalých  kasárnách T.G.Masaryka.

 

 V dubnu 2015 spolek požádala majitelka koní na ranči pod  Kunětickou horou o vyčištění výběhu od  nebezpečných  kovových předmětů na ploše, která donedávna sloužila jako  parkoviště a stanové městečko pro  hudební festival Hrady  cz. ....

 

 Jsou všichni detektořáři nepřátelé?  Je s archeology spolupráce možná? Co na to zákon?......

 

 


 

 

Kontakt


 

 

 

                     Najdete nás na Facebooku  

 

 

TOPlist